Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Захист звітів з практики

28.06.24 р. відбувся захист звітів з технологічної практики здобувачів освіти ІІ курсу групи ГРС-1с та виробничої практики здобувачів освіти ІІІ курсу груп ГРС-3а, ГРС-3б спеціальності 241 ″Готельно- ресторанна справа”.

Під час захисту своїх робіт здобувачі освіти надавали характеристику засобів розміщення та закладів ресторанного господарства – баз практики, аналізувати організацію діяльності СПІР, служби «housekeeping», служби ресторанного сервісу та виконували індивідуальні завдання.

Усі здобувачі освіти виконали програму технологічної та виробничої практик у повному обсязі.