Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Комплексний державний іспит зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

В період з 25.06.24 р. до 27.06.24 р. проводилася державна атестація здобувачів освіти ІІ курсу груп ГРС-2 та ГРС-2з (денної та заочної форми навчання) спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр».

Державний іспит проводився на трьох відкритих засіданнях державної кваліфікаційної комісії у складі:
• голова – Касьянчук Святослав Мирославович – директор ТОВ «Готель на Лемківській»;
• заступник голови – Дідик Григорій Васильович – в.о. директора ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості НУХТ»;
• член комісії – Шняк Оксана Зеновіївна – голова циклової комісії готельно-ресторанної справи.

Держаний іспит зі спеціальності проводився як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом: «Організація обслуговування в готелях», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Барна справа і організація роботи сомельє», «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві».

Комплексний іспит складався із тестування та теоретично-практичної частини з метою виявлення рівня володіння засобами та методами професійної підготвки, здатності випускників аргументувати та аналізувати прийняті рішення.

Вітаємо здобувачів освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» з успішним завершенням державної атестації! Бажаємо вам подальших успіхів і досягнень у вашій майбутній кар’єрі!