Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Матеріально-технічна база

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу material_technical_1.jpg

Будівлі і споруди ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості НУХТ» pозміщені на земельній ділянці площею 2,25 га.

Матеріально-технічна база складається з навчального корпусу загальною площею 10763 кв.м., у тому числі навчальна площа – 8364 кв.м, в розрахунку 11,1 кв.м. на одного студента. У коледжі розміщуються 22 навчальних кабінети та 24 лабораторії, які забезпечують підготовку фахових молодших бакалаврів за відповідними освітньо-професійними програмами.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу material_technical_2.jpg

Бібліотека розміщена в навчальному корпусі коледжу і має абонемент, читальний зал на 80 місць, книгосховище загальною площею 320 кв.м., у якому налічується понад 124 тис. екземплярів книг. У гуртожитку функціонує читальний зал на 30 робочих місць.

У бібліотеці впроваджена комп’ютерна система «Бібліограф». Студенти і викладачі мають доступ до світових електронних інформаційних ресурсів через мережу Інтернет.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Panorama0004-web.jpg

У навчально-виховному процесі задіяно понад 100 сучасних персональних комп’ютерів з відповідним периферійним обладнанням. У коледжі обладнано п’ять навчальних лабораторій інформатики і комп’ютерної техніки та лабораторія інформаційних систем і технологій. Усі комп’ютери об’єднані в локальну комп’ютерну мережу, забезпечується необмежений в обсязі та часі доступ до глобальної мережі Інтернет студентам, викладачам і співробітникам з будь-якого комп’ютера за допомогою радіоканалу або виділеної лінії.

Лекційні заняття проводяться в кабінетах, спеціально обладнаних мультимедійними технічними засобами та відповідною комп’ютерною технікою.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу material_technical_3.jpg

Наявні кабінети і лабораторії мають необхідні технічні засоби навчання, навчальні й інформаційні стенди, засоби візуального супроводу занять.

Для проведення навчальних практик з усіх спеціальностей в коледжі створені навчально-виробничі майстерні та лабораторії:

  • слюсарно-механічні майстерні;
  • лабораторія-мініпекарня;
  • лабораторія-цех з виробництва хлібного квасу;
  • лабораторія-їдальня і навчальний бар;
  • навчальний готель.

У коледжі працюють їдальня на 176 місць, обладнана найновішим устаткуванням, студентське кафе, де проходять практичну підготовку студенти спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійна програма «Виробництво харчової продукції».

У їдальні проводяться святкові вечори, інші урочистості для студентів і працівників коледжу.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу Panorama0002-web.jpg

До спортивного комплексу входить спортивний зал площею 288 кв.м, зал гімнастики площею 75 кв.м, тренажерний зал площею 45 кв.м, лижна база, оздоровчий центр, стадіон, баскетбольний, футбольний, волейбольний, майданчики, сектори для занять легкою атлетикою.

У коледжі діють спортивні секції, в яких студенти займаються різними видами спорту, зокрема важкою атлетикою, аеробікою, спортивними танцями, футболом.

Студенти коледжу постійно стають переможцями обласних та загальноукраїнських спортивних змагань.

У коледжі створено всі необхідні соціально-побутові умови для роботи і навчання. До послуг студентів гуртожиток загальною площею 5362 кв.м. на 440 місць. Усі іногородні студенти мають змогу протягом усього часу навчання проживати в гуртожитку.

Віртуальний тур по коледжу