Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Навчальна практика студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

В період з 27.05.24 р. до 07.06.24 р. здобувачі освіти ІІ курсу групи ГРС-2 спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» проходили навчальну практику під керівництвом викладачів циклової комісії Готельно-ресторанної справи Тетяни ЯЦИНИ та Іванни ДЗЮБАН.

Метою навчальної практики з готельно-ресторанної справи є: поглиблення та систематизація теоретичних знань студентів зі спеціальних дисциплін, оволодіння практичними вміннями та навичками освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Навчальна практика «Готельно-ресторанна справа» здійснювалася у формі практичних занять-тренінгів, екскурсій у готелі та ресторани та самостійної науково-дослідницької роботи здобувачів освіти. Загальний обсяг навчальної практики – 90 год. (3 кредити ECTS).

Під час навчальної практики студенти групи ГРС -2 побували у готельно- ресторанному комплексі “Європа”, який розташований у с. Солонка та готелі “!FEST hotel”.

Здобувачі освіти мали можливість ознайомитися з діяльністю цих засобів розміщення, асортиментом основних і додаткових послуг, матеріально- технічною базою, специфікою роботи ресторану при готелі.

Дякуємо адміністрації цих готельних підприємств за гостинність та отримані позитивні емоції і досвід.