Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Обсяги державного замовлення


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу studenty-web.jpg

Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за державним замовленням у 2022 році

631 Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій»

Молодший спеціаліст

Код та назва спеціальності Кваліфікаційний
мінімум
Максимальний
обсяг
Обсяг
прийому
Обсяг
випуску
Контингент
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
071 Облік і оподаткування 0   0   0   12   12  
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   0   12   12  
075 Маркетинг 0   0   0   23   23  
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   0   23   23  
122 Комп’ютерні науки 0   0   0   20   37  
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   0   20   37  
133 Галузеве машинобудування 0   0   0   12   21  
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   0   12   21  
181 Харчові технології 0 0 0 0 0 0 98 8 163 8
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   0   51   116  
в т.ч. на основі ОС “Кваліфікований робітник”   0   0   0   7   7
в т.ч. на основі ПЗСО 0 0 0 0 0 0 47 1 47 1
241 Готельно-ресторанна справа 0   0   0   37   73  
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   0   28   64  
в т.ч. на основі ОС “Кваліфікований робітник” 0   0   0   9   9  
Всього: 0 0 0 0 0 0 202 8 329 8

Сформовано в ЄДЕБО 27.01.2022


Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за державним замовленням у 2022 році

631 Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій»

Фаховий молодший бакалавр

Код та назва спеціальності Кваліфікаційний
мінімум
Максимальний
обсяг
Обсяг
прийому
Обсяг
випуску
Контингент
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
071 Облік і оподаткування 0 0 0 0 20 15 0 13 29 23
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   20   0   29  
вт.ч. на основі ОС “Кваліфікований робітник”   0   0   0   13   14
в т.ч. на основі ПЗСО   0   0   15   0   9
075 Маркетинг 0   0   45   13   60  
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   25   0   37  
в т.ч. на основі ПЗСО 0   0   20   13   23  
122 Комп’ютерні науки 0   0   25   0   42  
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   25   0   42  
133 Галузеве машинобудування 0   0   16   0   25  
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   16   0   25  
181 Харчові технології 0 0 0 0 139 45 0 0 223 63
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   72   0   119  
вт.ч. на основі ПЗСО 0 0 0 0 67 45 0 0 104 63
241 Готельно-ресторанна справа 0 0 0 0 70 15 0 0 98 8
в т.ч. на основі БЗСО 0   0   50   0   75  
в т.ч. на основі ПЗСО 0 0 0 0 20 15 0 0 23 8
Всього: 0 0 0 0 315 75 13 13 477 94

Сформовано в ЄДЕБО 27.01.2022


Обсяг державного замовлення на прийом у 2022 році

Спеціальність Форма навчання База
навчання
Ліцензійний
обсяг
Місць
державного замовлення
Маркетинг денна 9 класів 30 20
11 класів 20 10
Облік і оподаткування денна 9 класів 25 15
11 класів 20
заочна 11 класів 20 9
ОКР КР 20
Комп’ютерні науки денна 9 класів 30 25
11 класів 4
Галузеве машинобудування денна 9 класів 15 15
11 класів 15
заочна 11 класів 20
Харчові технології. Виробництво харчової продукції денна 9 класів 45 32
11 класів 20 23
заочна 11 класів 40 15
Харчові технології. Виробництво хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів денна 9 класів 30 25
11 класів 20 20
заочна 11 класів 40 15
Харчові технології. Бродильне виробництво та виноробство денна 9 класів 30 15
11 класів 20 20
заочна 11 класів 40 15
Готельно-ресторанна справа денна 9 класів 45 40
11 класів 20 10
заочна 11 класів 40 10
Разом     609 334