Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Працевлаштування


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу student-robota.jpg

ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості НУХТ» запрошує стейкхолдерів (роботодавців) до участі в анкетуванні з метою вдосконалення освітньо-професійних програм та підвищення якості фахової підготовки здобувачів, їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. Дякуємо за співпрацю!


Просимо пройти онлайн-опитування


Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Зовнішні стейкхолдери:

 • держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності закладу освіти і основне замовлення на підготовку фахівців через розподіл державного (регіонального) замовлення на підготовку кадрів;
 • регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
 • роботодавці (державні, комунальні підприємства, промислові підприємства; малі та середні підприємства; організації), які зацікавлені в компетентних спеціалістах;
 • школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору закладу освіти;
 • освітні установи різних типів та видів;
 • різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

Внутрішні стейкхолдери:

 • різні категорії осіб, що отримують освіту та їх батьки;
 • педагогічні працівники, навчально-допоміжний та адміністративно-управлінський персонал.

Мета співпраці стейкхолдерів (груп впливу) полягає у координації діяльності здобувачів, адміністрації та зацікавлених сторін, структурних підрозділів для сконцентрованої роботи, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості освіти в Коледжі.

Завдання груп впливу:

1.Внутрішніх:

 • сформувати академічну спільноту на принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості та достовірності інформації;
 • сприяти покращенню побутових умов здобувачів освіти та матеріально- технічного забезпечення освітнього процесу;
 • брати участь у моніторингу якості нормативних документів (освітньо-професійних програм, робочих програм навчальних дисциплін, методичного забезпечення освітнього процесу тощо);
 • впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки тощо.

2.Зовнішніх:

 • визначати пріоритетні напрямки запровадження інновацій у харчовій і переробній промисловості;
 • сприяти проходженню виробничої та переддипломної практик та ознайомленню з інноваціями в у харчовій і переробній промисловості;
 • надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями у харчовій і переробній промисловості.

Результати опитування стейкхолдерів ОПП


Підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників

Положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників

Договори про співпрацю (партнерство) з роботодацями

Інформаційні матеріали у файлах

Алгоритм пошуку роботи

Пошук роботи під час війни

Резюме

Види резюме

Відеорезюме

Сайти з пошуку вакансій

Відео

Вакансії Львівського обласного центру зайнятості

Вакансії jooble

Вакансії robota.ua

Вакансії work.ua