Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Моніторинг якості освіти


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу yakist-osvity.jpg

Навчальний процес у 2023-2024 рр.
Анкета 1. Перегляд освітньо-професійних програм

ВХП          ГРС          ДО          ІХВ          КН          МА          НХП          ХМК

Анкета 3. Оцінювання якості освітньо-професійної програми

ВХП          ГРС          ДО          ІХВ          КН          МА          НХП          ХМК

Результати анкетування 2023-2024 рр.

Анкета 1. Перегляд освітньо-професійних програм
ВХП          ГРС          ДО          ІХВ          КН          МА          НХП          ХМК


Анкета 2. Правила проведення контрольних заходів, об’єктивність та неупередженість екзаменаторів, конфлікт інтересів


Анкета 3. Оцінювання якості освітньо-професійної програми
ВХП          ГРС         ДО          ІХВ          КН          МА          НХП          ХМК


Анкета 4. Інформованість здобувачів фахової передвищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень


Анкета 5. Інформованість здобувачів фахової передвищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності


Навчальний процес у 2022-2023 рр.

Результати опитування щодо оцінювання якості освітньо-професійних програм

Результати опитування щодо перегляду освітньо-професійних програм

Результати опитування щодо правил проведення контрольних заходів, об’єктивності та неупередженості екзаменаторів, конфлікту інтересів

Результати опитування щодо форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

Результати опитування щодо інформованості здобувачів фахової передвищої освіти про форми та методи контролю, критеріїв оцінювання навчальних досягнень

Результати опитування щодо інформованості здобувачів фахової передвищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності