Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Викладацька науково-практична конференція

«Ти лише до того часу здатний сприяти освіті інших,
доки продовжуєш працювати над власною освітою».
А. Дістервег.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу conf1.jpg

Науково-пошукова робота є важливою складовою організації освітнього процесу Львівського фахового коледжу харчової і переробної промисловості НУХТ.

24 червня 2021 року у коледжі проведена викладацька науково-практична конференція з використанням сервісу Google Glassroom на тему «З досвіду організації освітнього процесу в коледжі: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи».

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу conf3.jpg

Мета конференції: аналіз актуальних проблем організації освітнього процесу в сучасних умовах; розширення наукового інформаційного обміну між викладачами коледжу; стимулювання творчого самовдосконалення педагогічних працівників і підвищення їх професійної майстерності.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу conf2-1024x462.jpg

З вітальним словом до викладачів звернувся директор коледжу, к.е.н., доцент М.В.Григорців, який наголосив на важливості проведення такого наукового заходу, публічного обговорення, співставлення думок, напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо питання організації освітнього процесу в коледжі.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу conf4-1024x462.jpg

Завідувач навчального науково-методичного відділу коледжу Леськів І.С. зазначив, що такі заходи приносять величезну користь для педагогічного колективу, які мають можливість поділитися думками та почути відгуки однодумців.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу conf5.jpg

На конференції у доповідях було розглянуто наступні питання:

1.З досвіду організації освітнього процесу в коледжі з предмета «Іноземна мова» та дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
Кондрин Г.М.,Мисько І.Р., викладачі циклової комісії іноземних мов.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу conf6.jpg

2. Кризи професійного становлення викладача та їх подолання (на прикладі циклової комісії готельного обслуговування)
Шняк О.З., викладач циклової комісії готельного обслуговування

3. Використання цифрової інтерактивної дошки JAMBOARD під час викладання дисциплін «Математика», «Фізика», «Астрономія».
Деменчук О.І., Пастирський О.Я., викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу conf7.jpg

4. Практика організації освітнього процесу з дисципліни «Хімія»
Войтович І.В., викладач циклової комісії хімічних дисциплін.

5. З досвіду дистанційного навчання студентів коледжу в умовах пандемії.
Панасюк М.Б., викладач циклової комісії обладнання харчових виробництв.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу conf8.jpg

6. З досвіду впровадження в освітній процес самостійних занять аеробними вправами.
Кіщак М.Ю., викладач циклової комісії фізичного виховання.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу conf9.jpg

Підсумовуючи результати викладацької науковово-практичної конференції, заступник директора з навчальної роботи, к.п.н. Тарасюк І.В. зазначила, що такі наукові заходи свідчать про активну дослідницьку діяльність викладачів, а представлені матеріали конференції ґрунтовно підтверджують результати наукової діяльності педагогів та демонструють науковий потенціал коледжу.