Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Круглий стіл «Педагогіка співробітництва
в умовах цифровізації освітнього процесу»
зі спеціальності 181 «Харчові технології»

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу pedagog1.jpg

5 жовтня 2021 р. заступник директора з навчальної роботи, к.п.н.Тарасюк І.В., завідувачі відділень к.е.н. Журавель Ю.В., Сколоздра Д.Р., Березюк Т.З. та завідувач навчального науково-методичного відділу Леськів І.С. взяли участь в онлайн-круглому столі «Педагогіка співробітництва в умовах цифровізації освітнього процесу» за організації Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу pedagog3-1024x683.jpg

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу pedagog8-1024x683.jpg

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу pedagog5-1024x683.jpg

На зустрічі обговорювались питання: удосконалення комплексу методичного забезпечення спеціальності, значення та використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога, роль інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому середовищі закладів освіти, стан та етапи затвердження стандартів фахової передвищої освіти.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу pedagog2.jpg

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу pedagog6-1024x683.jpg

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу pedagog7-1024x683.jpg

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу pedagog9-1024x683.jpg