Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Обсяги державного замовлення


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу studenty-web.jpg

Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за державним замовленням у 2021 році

631 Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій»

Молодший спеціаліст

Код та назва спеціальності Кваліфікаційний
мінімум
Максимальний
обсяг
Обсяг прийому Обсяг
випуску
Контингент Вартість підготовки
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
071 Облік і оподаткування 0 0 0 0 0 0 14 14 28 13 0 0
в т.ч. на основі БЗСО 0 0 0 14 28 0
вт.ч. на основі ОС “Кваліфікований робітник” 0 0 0 12 13 0
в т.ч. на основі ПЗСО 0 0 0 2 0 0
075 Маркетинг 0 0 0 20 44 0
в т.ч. на основі БЗСО 0 0 0 19 43 0
в т.ч. на основі ПЗСО 0 0 0 1 1 0
122 Комп’ютерні науки 0 0 0 19 58 0
в т.ч. на основі БЗСО 0 0 0 19 58 0
133 Галузеве машинобудування 0 0 0 15 36 0
в т.ч. на основі БЗСО 0 0 0 10 31 0
в т.ч. на основі ПЗСО 0 0 0 5 5 0
181 Харчові технології 0 0 0 0 0 0 96 19 267 27 0 0
вт.ч. на основі БЗСО 0 0 0 66 187 0
вт.ч. на основі ОС “Кваліфікований робітник” 0 0 0 16 24 0
в т.ч. на основі ПЗСО 0 0 0 0 0 0 зо 3 80 3 0 0
241 Готельно-ресторанна справа 0 0 0 45 111 0
в т.ч. на основі БЗСО 0 0 0 33 99 0
в т.ч. на основі ПЗСО 0 0 0 12 12 0
Всього: 0 0 0 0 0 0 209 33 544 40 0 0

Сформовано в ЄДЕБО 05.04.2021


Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за державним замовленням у 2021 році

631 Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій»

Фаховий молодший бакалавр

Код та назва спеціальності Кваліфікаційний
мінімум
Максимальний
обсяг
Обсяг прийому Обсяг випуску Контингент Вартість підготовки
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
071 Облік і оподаткування 0 0 0 0 20 30 0 0 14 14 41356 82712
в т.ч. на основі БЗСО 0 0 20 0 14 41356
вт.ч. на основі ОС “Кваліфікований робітник” 0 0 15 0 14 41356
в т.ч. на основі ПЗСО 0 0 15 0 0 41356
075 Маркетинг 0 0 48 0 30 82712
в т.ч. на основі БЗСО 0 0 23 0 17 41356
в т.ч. на основі ПЗСО 0 0 25 0 13 41356
122 Комп’ютерні науки 0 0 20 0 19 41356
в т.ч. на основі БЗСО 0 0 20 0 19 41356
133 Галузеве машинобудування 0 0 20 0 15 41356
в т.ч. на основі БЗСО 0 0 20 0 15 41356
181 Харчові технології 0 0 0 0 148 47 0 0 126 46 82712 41356
в т.ч. на основі БЗСО 0 0 83 0 65 41356
вт.ч. на основі ПЗСО 0 0 0 0 65 47 0 0 61 46 41356 41356
241 Готельно-ресторанна справа 0 0 0 0 65 20 0 0 49 0 82712 41356
в т.ч. на основі БЗСО 0 0 40 0 36 41356
в т.ч. на основі ПЗСО 0 0 0 0 25 20 0 0 13 0 41356 41356
Всього: 0 0 0 0 321 97 0 0 253 60 372204 165424

Сформовано в ЄДЕБО 05.04.2021


Обсяг державного замовлення на прийом у 2020 році

Спеціальність Форма
навчання
База
навчання
Ліцензійний
обсяг
Місць
державного
замовлення
Пільга
(квота1)
Маркетинг денна 9 класів 30 25 1
11 класів 20 5 1
Облік і оподаткування денна 9 класів 25 15 1
заочна 11 класів 25 7 1
ОКР КР 25 8 1
Комп’ютерні науки денна 9 класів 30 25 1
Галузеве машинобудування денна 9 класів 15 10 1
заочна 11 класів 15
Харчові технології.
Виробництво харчової продукції
денна 9 класів 45 40 1
11 класів 20 14 1
заочна 11 класів 30 20 1
Харчові технології.
Виробництво хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
денна 9 класів 30 20 1
11 класів 20 13 1
заочна 11 класів 20 15 1
Харчові технології.
Бродильне виробництво та виноробство
денна 9 класів 30 20 1
11 класів 20 13 1
заочна 11 класів 20 15 1
Готельно-ресторанна справа денна 9 класів 45 30 1
11 класів 20 10 1
заочна 11 класів 20
Разом 295