Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Спеціальності


Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - spec-web.jpg

Перелік сертифікатів українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань), які приймаються для конкурсного відбору вступників для прийому до ВСП “Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій” у 2021 році.

Найменування галузі знань Назва спеціальності Вступні іспити (на основі базової
загальної середньої освіти)
Сертифікати УЦОЯО (на базі повної загальної середньої освіти)
07
Упр
авління та адміністрування
075 Маркетинг
за освітньою програмою
– Маркетинг
Українська мова (диктант).
Математика (тестування)
Українська мова,   Математика або Історія України або Географія (денна форма навчання)
071 Облік і оподаткування
за освітньою програмою
– Облік і оподаткування
Українська мова (диктант).
Математика (тестування)
Українська мова,   Математика або Історія України або Географія (денна та заочна форма навчання)
13
Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
за освітньою програмою
– Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
Українська мова (диктант).
Математика (тестування).
Українська мова,   Математика або Історія України або Фізика (денна та заочна форма навчання)
18
Виробництво
і технології
181 Харчові технології
за освітньою програмою
– Виробництво харчової продукції
Українська мова (диктант). Математика (тестування) Українська мова,   Математика або Історія України або Хімія (денна та заочна форма навчання)
181 Харчові технології
за освітньою програмою
– Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів
Українська мова (диктант). Математика (тестування) Українська мова,   Математика або Історія України або Хімія (денна та заочна форма навчання)
181 Харчові технології
за освітньою програмою
– Бродильне виробництво і виноробство
Українська мова (диктант). Математика (тестування) Українська мова,   Математика або Історія України або Хімія (денна та заочна форма навчання)
24
Сфера обслуговування
241 Готельно-ресторанна справа за освітньою програмою
– Готельно-ресторанна справа
Українська мова (диктант). Математика (тестування) Українська мова,   Математика або Історія України або Географія (денна форма навчання)
12
Інформаційні технології
122 Комп`ютерні науки
за освітньою програмою
– Обслуговування програмних систем і комплексів
Українська мова (диктант). Математика (тестування) Українська мова,   Математика або Історія України або Фізика (денна форма навчання)

Нормативні терміни навчання

Найменування галузі знань Назва спеціальності Денна
форма навчання
(9 класів)
(11 класів)
Заочна
форма
навчання
(11 класів)

(ОКР КР)
07
Упр
авління та адміністрування
075 Маркетинг
за освітньою програмою
– Маркетинг
3 роки
2 роки
_
071 Облік і оподаткування
за освітньою програмою
– Облік і оподаткування
3 роки
2 роки
2 роки
1,5 року
13
Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
за освітньою програмою
– Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
4 роки
3 роки
3 роки
2,5 роки
18
Виробництво
і технології
181 Харчові технології
за освітньою програмою
– Виробництво харчової продукції
3,5 роки
2,5 роки
2,5 роки
2 роки
181 Харчові технології
за освітньою програмою
– Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів
4 роки
3 роки
3 роки
2,5 роки
181 Харчові технології
за освітньою програмою
– Бродильне виробництво і виноробство
3,5 роки
2,5 роки
2,5 роки
2 роки
24
Сфера обслуговування
241 Готельно-ресторанна справа за освітньою програмою
– Готельно-ресторанна справа
3,5 роки
2,5 роки
2,5 роки
2 роки
12
Інформаційні технології
122 Комп`ютерні науки
за освітньою програмою
– Обслуговування програмних систем і комплексів
4 роки