Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості

Методичний кабінет


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу leskiv2-web.jpg

ЛЕСЬКІВ
Ігор Степанович

завідувач методичного кабінету

викладач вищої категорії
 

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу tysyak-metod-web.jpg

ТИСЯК
Анна Андріївна

методист

викладач вищої категорії
 

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу turicya-web2.jpg

ТУРИЦЯ
Ольга Олегівна

методист

кандидат педагогічних наук,
викладач вищої категорії
 

План роботи методичного кабінету

2020-2021      2021-2022      2022-2023      2023-2024


  • організаційно-методичний супровід діяльності циклових комісій щодо формування змісту фахової передвищої освіти за спеціальностями та освітньо-професійними програмами;
  • методичне забезпечення та поширення кращої практики комплексного методичного забезпечення освітнього процесу в коледжі, включаючи дистанційну, змішану та дуальну форми здобуття освіти;
  • навчально-методичний супровід впровадження в освітній процес сучасних освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій на основі оцифрування освіти;
  • узагальнення досвіду та розроблення пропозицій щодо змісту освіти та результатів освітньої діяльності;
  • забезпечення оптимальних умов для організації освітнього процесу процесу та реалізації завдань якісної підготовки фахівців;
  • надання методичної допомоги викладачам, керівникам груп у підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності;
  • поновлення та систематизація методичних матеріалів, які друкуються у фахових виданнях та розробляються у коледжі, пропаганда досягнень передової педагогічної науки, інноваційних технологій навчання;
  • вивчення, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду навчально-виховної роботи викладачів коледжу;
  • організація виставок методичних розробок викладачів, навчально-методичної літератури, конкурсів передового педагогічного досвіду, технічної творчості та науково-пошукової роботи студентів тощо.